Cena nekretnina Sopot

Cena nekretnina SopotStanje na Tržištu

Cena stana €/ 0%

Cena kuće €/ 0%

Cena građ. zemljišta €/ar 0%

Cena polj. zemljišta €/ar 0%

Promena Cena
 • 12m
 • 6m
 • 3m
Index cena formiran ?? na osnovu traženih cena nekretnina i mada ne predstavlja stvarne prodajne cene svakako ima isti trendu porasta i pada.
Promena Cena  Sopot
 • A
 • B
 • C
 • È
 • Æ
 • D
 • Ð
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • LJ
 • M
 • N
 • NJ
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž

B

Babe


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

C

Centar


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

D

Drlupa


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Dučina


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

G

Guberevac


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

M

Mala Ivanča


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Mali Popovac


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Mali Požarevac


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

N

Nemenikuće


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

P

Parcani


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Popović


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

R

Ralja


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Rogača


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Ropočevo


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

S

Sibnica


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Slatina


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

Stojnik


Cena stana €/

Cena kuće €/

Cena građ. zemljišta €/ar

Cena polj. zemljišta €/ar

2015 new style christian louboutin replica replica christian louboutin